9Det lyder overvældende, når man hører at ens kanin har syfilis, og mange kaninejere er bange for, at det kan smitte til mennesker, men det kan det ikke. Det er en sygdom, der kan helbredes, men det kræver en kyndig dyrlæge. Sygdommen kan gå i dvale, og der kan være flere år imellem udbruddene.

Hvad er kaninsyfilis?

Kaninsyfilis hedder også treponematosis og er en infektion forårsaget af bakterien Treponema cuniculi. Bakterierne inficerer slimhinderne omkring kønsorganer, anus, øjne og næse, hvilket resulterer i betændelse, som igen fører til pus og skorper.

I de senere år er der set en del tilfælde af atypisk kaninsyfilis, hvor kaninen ikke har nogen synlige tegn på syfilis omkring kønsorganerne og anus, men primært omkring øjnene og næse. Det er derfor vigtigt, at dyrlægen er opmærksom på dette.

Hvordan smitter kaninsyfilis?

Syfilis kan smitte fra kanin til kanin under parring, men også fra moder til unger under fødslen. Det ses, at kaniner, der lever alene, pludselig udvikler syfilis, og i de tilfælde menes det, at kaninen har fået bakterierne overført ved fødslen fra moderen.

En kanin med syfilis i udbrud kan sagtens leve sammen med andre kaniner.

Hvad er tegnene på kaninsyfilis?

Typisk vil kaninsyfilis vise sig ved rødmen, pelstab og sår omkring kønsorganerne, anus og/eller i ansigtet, hovedsagligt omkring øjenlåg og næse. Det udvikler sig langsomt. Der kommer skorper og sår, men ikke hos alle kaniner. Der kan også forekomme pus og blødninger. Behandles det ikke, vil det sprede sig fra anus/kønsorganer og ansigt.

Hvis din kanin udviser tegn, skal den undersøges for Treponema cuniculi af en kyndig dyrlæge. Det kan gøres ved at sende en hudprøve ind til et laboratorium. Det kan dog også gøres ved en lille blodprøve, hvilket er at foretrække, så kaninen ikke skal lægges i bedøvelse.

Syfilis kan komme og gå. Bakterien kan ligge i dvale i kaninen i lange perioder, endda år, hvor der ikke vil være nogen kliniske tegn på, at kaninen har syfilis. Infektionen vil så bryde ud, hvis kaninen stresses i en periode og dens immunforsvar svækkes.

Det vides ikke, hvor almindeligt kaninsyfilis er, men det formodes, at der er mere udbredt end man hidtil har antaget. Derfor er det vigtigt, at dyrlægen er klar over, at syfilis kan give atypiske kliniske symptomer.

Hvordan behandler man kaninsyfilis?

Det kan se slemt ud, men syfilis hos kaniner er faktisk helbredelig. Det kræver dog en kyndig dyrlæge, der har kendskab til behandlingen. Tidligere behandlede man med enrofloxacin, som er antibiotika, men dette behandler kun symptomerne og slår dem midlertidigt ned. Når kaninen er stresset eller svækket, vil sygdommen blusse op igen og igen.

For at behandle syfilis hos kaniner, skal der gives Penicillin G (Benzylpenicillin: 42,000-84,000 UI / kg) som injektion (kaniner må ikke få penicillin oralt) med 5-7 dages mellemrum i 4-5 uger. Det er derfor en omfattende behandling. Der vil ses øjeblikkelig bedring, hvis de behandles med penicillin.

Mens kaninen er i pencillinbehandling, skal dens appetit nøje overvåges. I takt med at bakterierne dræbes, udskiller de giftstoffer, hvilket kan føre til appetittab hos kaninen. Appettittab kan give luft i mave og tarme, hvilket desværre kan slå kaninen ihjel. Det er derfor meget vigtigt, at kaninen holdes aktiv, får en masse lækkert grønt og at der suppleres med Fibreplex. Behandlingen må ikke stoppes for at give kaninen appetit igen.

Nogle kaninejere har haft succes med at holde kaninsyfilis nede ved at booste kaninens immunforsvar og give naturlig bakteriedræbende midler som sølvkolloid i vandet og urte-pensil et par gange dagligt. Det er dog ikke en underbygget behandlingsmåde. Er der mulighed for pencillinbehandling hos dyrlægen vil dette være at foretrække.

Hvordan kan du forebygge kaninsyfilis?

Den eneste måde du kan undgå syfilis på er at købe kaninunger fra testede forældre og naturligvis ikke lade den indgå i avl med kaniner, der ikke er testede.

Lider din kanin af syfilis skal du være opmærksom på, at dens immunforsvar ikke svækkes. Du kan undgå at sygdommen bryder ud ved at fodre med bakteriedræbende og immunboostede lægeplanter, såsom echinacea, morgenfrue, gyldenris, røllike, vejbred, oregano, rosmarin og timian.

One thought on “Kaninsyfilis

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *