Alt for mange kaninejere har ikke et dybt kendskab til det dyr, de har taget ansvaret for – og mange gange ikke fordi de ikke vil, men fordi det kan være svært at skelne mellem gamle myter og korrekt fakta. Har man som kaninejer lyst til at lære mere om sin kanin, kan de forskellige links og bøger nævnt forskellige steder på hjemmesiden være rigtig nyttige at læse ligeså vel som forskningsresultaterne her på siden.

Forskningsartikler om kaniner

“The behaviouir of individually housed growing rabbits and the influence of gnawing sticks as environmental enrichment on daily rhythm of behavioural patterns durationaf Jordan, Gorjanc, Kermauner og Stuhec
Undersøgelse af adfærden hos isolerede kaniner og hvilken effekt gnavepinde som miljøberigelse har på deres daglige adfærdsmønster. Undersøgelsen viste, at muligheden for at gnave på visse tidspunkter reducerede stereotyp adfærd hos kaniner i bure.

 

The effects of group housing on the research use of the laboratory rabbit” af Whary, Peper, Borwoski, Lawrence og FergusonForsøg med 8 hunkaniner opstaldet individuelt i konventionelle bure samt en anden gruppe på 8 hunkaniner opstaldet sammen i et forholdsmæssigt større bur. Forsøget viste, at kaninerne foretrak at befinde sig i sociale grupper, og at de udviste adfærd, som ikke er mulig for kaniner, der opstaldes indivdiuelt.

 

“Textbook of Rabbit Medicine” af Harcourt-Brown

Ikke en forskningsartikel, men en opslagsbog for dyrlæger. Omhandler pasning og pleje samt sygdomme og behandlingsmetoder hos kaniner. Visse sider mangler – disse er i bogen, der kan købes på Amazon.

 

Comfortable Quarters for Rabbits in Research Institutions” af Boers, Gray, Love, Mahmutovic, McCormick, Turcotte og Zhang

Opsummerende artikel med henvisninger til adskillige forskningsresultater om forbedring af forholdene hos laboratoriekaniner. Konklusionen er, at kaniner skal have plads at røre sig på og selskab af andre kaniner.

 

“Enrichment resources for Laboratory Animals: Rabbits” af Gunn og Morton

Meget kort artikel med henvisninger til adskillige forskningsresultater med fokus på konsekvenserne af kaniner i små bure og isoleret fra artsfæller.

 

Refinements in rabbit husbandry” udarbejdet af BVAAWF, FRAME, RSPCA og UFAW
Omfattende opsummerende artikel baseret på forskningsresultater med henblik på at belyse forbedringsmuligheder hos laboratoriekaniner. Konklusion er, at burkaniner er meget stressede, udviser stereotyp adfærd som tegn på, at de mistrives, og de er i større risiko for sygdomme.

 

Endometrial Adenocarcinoma and other Uterine Neoplasia in Lagomorphs
Samling af forskning i kræft hos kaniner. Giver meget grundigt overblik i emnet.

Andre forskningsartikler

Kaninhåndbogen har yderligere flere forskningspapirer til rådighed, men da disse koster penge, er det ikke tilladt at distribuere dem gratis her på siden. Det er muligt selv at købe dem. Der findes store mængder materiale om forskning i kaninadfærd, som er tilgængeligt på nettet. Disse er blot eksempler på hvad du kan finde i forskningsdatabaser.

 

Choices of laboratory rabbits for individual or group-housing” af Held, Turner, og WoottonUndersøgelse baseret på tesen om at hunkaniner i laboratorier bør holdes sammen i grupper og ikke bo i indivdiuelle bure. På grund af risikoen for aggressioner imellem hunkaninerne, blev det undersøgt om de stadig ville opsøge hinandens selskab med risiko for at blive overfaldet, hvis de havde muligheden for frit at vælge at opholde sig i et bur i isolation. Undersøgelsen viste, at aggressionsniveauet ikke påvirkede kaninerne og at de valgte at gå ind i buret til de øvrige hunkaniner.

 

“An experimental study of aggression in captive European rabbits” af Mykytowycz og HestermanAggressionsniveauet hos vilde og tamme kaniner er blevet undersøgt i laboratorium. Forsøget gik ud på at sætte en fremmed kanin ind til en anden kanin. 580 forsøg blev foretaget på tværs af køn og race. Alle kaniner, uanset type eller køn, blev anset for at være i stand til at kæmpe og være parat til at forsvare deres eget bur. Aggressionen blev anset for at være lige udbredt i begge køn og inter-seksuelle kampe forekom lige så hyppigt som kampe mellem medlemmer af samme køn.

 

“The diet of the European wild rabbit, Oryctolagus cuniculus (L.), on different coastal habitats of Central Portugal” af Marques og MathiasResumé:Forskning af naturlig føde for vildkaninen.

 

Social behaviour of young rabbits under semi-natural conditions” af Lehmann

Undersøgelse af social adfærd hos unge tamkaniner og deres placering i hierakiet i perioden fra de er 30 dage til 125 dage gamle. Undersøgelsen viste, at først omkring dag 70 begynder de unge hanner at etablere en rangorden. Der var ikke nogen tydelig aggression at spore hos hunkaninerne. Efter 90 dage udviste kaninerne voksen adfærd og var dominerende over for de yngre kaniner.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *